سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خسروی – شهردار سمنان

چکیده:

شهرستان سمنان درفاصله ۲۲۱ کیلومتری تهران واقع شده ازشمال ب سلسله جبال البرز ،ازمشرق به دامغان ،ازجنوب به دشت کویر و اردستان ،ازمغرب به گرمسار محدود است دارای ۳۵ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی است ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۰۰ متر است سلسله جبال البرز مانند سد محکمی بین این شهرستان و مازندران قرارگرفته است آب و هوای آن درتابستان گرم و درزمستان معتدل است مهمترین رودخانه آن گل رودبار است که در ۲۵ کیلومتری شمال شهر سرچشمهگرفته و به چندین شاخه تقسیم می شود .مهمترین عامل پیشرفت هر جامعه رشد صنایع آن کشور است .رشد صنعتی نیز به نوبه خود نیازمند وجود نیروی انسانی متخصص ماهر و باانگیزه است . متخصصان با بهره گیری ازدانشی که دردانشگاهها آموخته اند و با تکیه برنتایج آخرین پژوهشهای علمی به تحکیم زیرساختهای رشد و توسعه پرداخته و با تولید ثروت سطح رفاه و برخورداری عمومی را درمیان کل اقشار جامعه گسترش می دهند لذا تقویت آموزش عالی و تحقیقات کاربردی درراستای پیشرفتهای فناوری و ایجاد صنایع متکی به دانشگاه نه تنها به بالندگی صنعت و دانشگاه کمک می کند بلکه نتایج مثبت آن برکل جامعه ملموس خواهد بود بنابراین لازم است برنامه های مدونی برای برقراری رابطه موثر بین دانشگاه وصنعت درنظر گرفته شود حمایت دولت از دانشگاههای صنعتی و صنایع دانشگاهی مهمترین عامل برای شکل گیری این رابطه است .درسایه این حمایت ارائه تسهیلات به صنایع مرتبط با دانشگاه تشکیل مراکز مشاوره دانشگاهی برگزاری دوره های بازآموزی کوتاه مدت آموزشی درصنعت ،برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت برای همانگی بین صنعت و دانشگاه و ارائه مشوقهای مادی و معنوی به پژوهشگرانی که درارتباط با صنعت هستند ازمهمترین راهکارهای تقویت این ارتباط است .علاوه برآن تقویت دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها جهت دادن دوره های آموزشی به سمت نیازهای روز صنعتی و توجه بیشتر به دروس عملی و کارآموزی می تواند کمک شایانی به ایجاد این رابطه نماید .