سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نرگس زهری –
جمشید نجف پور –
فروزان غلامیان –

چکیده:

مواد خطرناک و بست هبندی آنها از موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت آن چه از لحاظ ایمنی (جهت نگهداری، انبارداری، حمل و نقل و کاربری) و چه به لحاظ بقای کیفیت محصول در سطح جهانی بدان توجه بسیار شده است و مراجع قانون گذار معتبر بین المللی در خصوص چگونگی بسته بندی و نحوه ی بازرسی و کنترل کیفیت آن، قواعد و مقرراتی را تدوین و ارایه نموده اند. در این مقال هی مروری، ضمن معرفی مواد و کالاهای خطرناک و دسته بندی آنها، به مراجع استاندارد مختلف در خصوص بست هبندی اشاره شد هاست. همچنین گروه های بست هبندی مواد خطرناک دسته های مختلف ارایه شد هاند. در ضمن، نحوه ی استخراج بست هبندی، جنس و ساختار آن و آزمو نهایی که م یبایست بر روی بسته بندی نهایی صورت گیرد از سند ADR آورده شده است. در آخر، راهکاری برای اصلاح و بهبود کیفیت بست هبندی محصولات تولید داخل، به خصوص در زمینه مواد خطرناک پیشنهاد شده است.