سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر افسر – عضو هیأت علمی دانشگاه قم
مسعود ربیعه – دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق درعملیات دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا صادقی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

انتخاب مجموعه مناسبی از عرضه کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی می باشد، زیرا در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد و انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد. اخیرًا با حضور مفهوم مدیریت زنجیره عرضه(SCM) بیشتر محققین، دانشمندان و مدیران پیبرده اند که انتخاب عرضه کننده مناسب و مدیریت آن، وسیله ای است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره عرضه استفاده نمود.
ادبیات موضوع نشان دهنده آن است که به مدلهای تخصیص سفارش به تامین کنندگان در شرایط منبع یابی چندگانه، معیارهای چندگانه و محدودیتهای ظرفیت عرضه کنندگان توجه کمی مبذول شده است و تنها مدلهای ریاضی اندکی برای تحلیل چنین تصمیماتی ارایه شده است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح برای حل مسایل منبع یابی چندگانه با لحاظ هزینه های کل لجستیک و محدودیتهای خریدار مانند تقاضا، کیفیت، و ظرفیت انبار ارایه شده است. همچنین این مدل، کاهش تعداد تأمین کننده را نیز در نظر می گیرد. با توجه به ماهیت غیرخطی و پیچیده بودن مدل، مطالعه موردی این تحقیق بوسیله الگوریتم ژنتیک و یکی از روش های جستجوی الگو حل شده است.