مقاله بشارت و انذار در قرآن و عهدقديم با نظر به کتاب اشعيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در منهاج از صفحه ۹۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بشارت و انذار در قرآن و عهدقديم با نظر به کتاب اشعيا
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بشارت
مقاله انذار
مقاله قرآن
مقاله عهد قديم
مقاله کتاب اشعيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت بشارات و انذارات در سيره انبياء که يکي از راهکارهاي عمده آنها براي هدايت و ممانعت از گمراهي انسانها بوده است، در اين مقاله سعي شده تا با بررسي موارد برجسته بشارات و انذارات در قرآن کريم و مقايسه آن با نمونه هاي مطرح شده در عهد قديم، به ويژه کتاب اشعيا که جايگاهي ويژه در اين مجموعه دارد، در عين طرح نکات اشتراک و افتراق به زمينه هاي مشترک موجود در اين روش انبيا پرداخته شود. با توجه به شرايط متفاوت فرهنگي، اجتماعي و سياسي عصر حاضر و نياز به ترويج معنويت و مباحث اخلاقي و ديني، مسلما طرح مجدد و بازنگري اين گونه روشهاي برآمده از سنت ديني، مي تواند به نحوي کارآمد در حيطه هاي گوناگون تربيتي و روانشناختي مفيد واقع شود.