سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمد بهاری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی و استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

بقایای گیاهی باعث افزایش نگهداری رطوبت، مواد غذایی، سلامت خاک و تولید مواد آلی می شود که مواد آلی حاصل از این بقایا باعث بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، نفوذپذیری بهتر، اصلاح ساختمان و ساختار بهتر خاک برای زهکشی سریعتر می شود و ممکنه باعث بهتر شودن بستر بذر شود.