مقاله بقا و رشد رويان هاي ۸ سلولي موش پس از منجمد نمودن سريع در دو سرما محافظ حاوي گليسرول – سوكروز و اتيلن گليكول – فايكول – سوكروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بقا و رشد رويان هاي ۸ سلولي موش پس از منجمد نمودن سريع در دو سرما محافظ حاوي گليسرول – سوكروز و اتيلن گليكول – فايكول – سوكروز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش تخمك گذاري.
مقاله انجماد رويان
مقاله ويتريفيكاسيون
مقاله سرما محافظ
مقاله رويان موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توده دهقان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: متدين محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخيره و نگهداري طولاني مدت رويان پستانداران از مدت ها قبل شناخته شده است. امروزه انجماد و نگهداري گامت و رويان ابزاري مناسب براي حفظ صفات ژنتيكي حيوانات آزمايشگاهي، گونه هاي كمياب و در معرض انقراض محسوب مي شود و اين سلول هاي منجمد، جايگزين با ارزشي براي كلني حيوانات پرورشي فعال مي باشند. هدف ازانجام اين مطالعه، بررسي اثر انجماد شيشه اي ويتريفيكاسيون، با استفاده از سرما محافظ هاي گليسرول – سوكروز (GS) و اتيلن گليكول – فيكول – سوكروز (EFS40) بر روي بقا رويان هاي مرحله ۸ سلولي و مورولا در موش آزمايشگاهي بود. تعداد ۸۱ سر موش ماده بالغ نژاد NMRI بعد از ازدياد تخمك گذاري با PMSG و تزريق HCG جفت اندازي شدند و تعداد ۳۵۱ رويان بدست آمد، كه ۲۵۸ عدد (۷۳٫۵ درصد) از آن ها در مراحل ۸ سلولي و مورولا بودند. تعداد ۱۸۸رويان ۸ سلولي و مرولا به قطره هاي حاوي سرمامحافظ هاي گليسرول – سوكروز و EFS40 منتقل شدند. بعد از آن به طور متوسط ۴ رويان در هر ني قرار داده شد و انتهاي ني ها مسدود گرديد. سپس طي دو مرحله با استفاده از بخار نيتروژن مايع سرد و سپس غوطه وري در نيتروژن مايع تا دماي منهاي ۱۹۶ درجه سانتيگراد سرد شدند. يك تا سه ماه بعد رويان ها ذوب، بازيافت و كشت داده شدند. ميزان بازيافت رويان هاي گروه EFS، (۹۰ درصد) بيشتر از اين مقدار در گروه gs (80 درصد) محاسبه گرديد. همچنين ميزان بقا و تكوين رويان ها به مرحله بعدي، بلاستوسيستي، در سرما محافظ EFS40 (53.7 درصد) نسبت به سرما محافظ GS (19.6 درصد) اختلاف معني دار داشت (p<0.001) با اين حال گروه EFS در مقايسه با رويان هاي تازه ،غير منجمد، كه درصد تكوين به مرحله بلاستوسيت در آن ها ۶۸٫۶ درصد بود اختلاف معني داري نداشت (p>0.05). ولي اين ميزان با گروه GS اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.001) بطور كلي نتايج حاصل از مطالعه ما نشان مي دهند كه ويتريفيكاسيون رويان هاي ۸ سلولي و مورولاي موش نژاد NMRI با استفاده از سرمامحافظ EFS40 روشي مناسب، آسان و مقرون به صرفه جهت ذخيره سازي و نگهداري اين رويان ها در حالت انجماد مي باشد.