مقاله بقا Escherichia coli O157:H7 در دوغ هاي صنعتي، سنتي و دوغ پروبيوتيکي حاوي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بقا Escherichia coli O157:H7 در دوغ هاي صنعتي، سنتي و دوغ پروبيوتيکي حاوي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوغ
مقاله اشريشياکلي O157:H7
مقاله لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي احمد‌رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دوغ، نوعي نوشيدني لبني است که از ماست تهيه شده و مي تواند به جاي نوشابه در سبد غذايي ايراني ها قرار بگيرد و تامين كننده يك چهارم نياز روزانه به كلسيم و حاوي ويتامين هاي B2 وB6  و  B12باشد. علاوه بر مزاياي تغذيه اي، دوغ حاوي باكتري هاي مفيدي است كه اثرات زيادي بر سلامت دستگاه گوارش دارند. از آن جمله مي توان اثرات ضد ميکروارگانيسم هاي پاتوژن بخصوص  Escherichia coli O157:H7را نام برد که با توليد توکسين مي تواند باعث بيماري هاي گوارشي و دستگاه ادراري همچون کوليت هموراژيک (hemorrhagic colitis) و سندوم اورميک هموليتيک (hemolytic uremic syndrome) شود. اين باکتري بعنوان يک عامل پاتوژن  food-borneمطرح است و مي تواند از طريق شير و ساير مواد لبني، آب آلوده و نيز گوشت به انسان منتقل شود. در اين تحقيق نقش آنتاگونيستي دوغ بر عليه باکتري پاتوژن Escherichia coli O157:H7 بررسي شد.
روش بررسي: بقاي باکتري ذکر شده در ۵ نوع دوغ صنعتي، ۳ نوع دوغ محلي و يک نوع دوغ تهيه شده از ماست اسيدوفيلوس با استارترS.thermophillus  و Lactobacillus acidophilus با اندازه گيري کينتيک مرگ باکتري پاتوژن به روش شمارش در پليت مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد که هر چند تمامي انواع دوغ ها قادر به کاهش بار ميکروبي باکتري پاتوژن شدن وليکن دوغ هاي سنتي يا محلي در مدت زمان بسيار کوتاهتري نسبت به دوغ هاي صنعتي تعداد کل باکتري هاي
Escherichia coli O157:H7 به کمتر از ۱۰ واحد تشکيل دهنده کلني در هر ميلي ليتر کاهش دادند .
نتيجه گيري: با توجه به مدت زمان اثر هريک از اين دوغ ها و زمان ماند ماده غذايي در معده که بيش از يک ساعت طول نمي کشد لذا استفاده از نوشيدني هاي پروبيوتيکي مثل دوغ محلي و اسيدوفيلوسي با غذا که در مدت زمان ۳۰ دقيقه باعث کاهش قابل توجهي در تعداد باکتري هاي بيماري زا مي شوند مي تواند در پيشگيري از آلودگي هاي ميکروبي و عفونت هاي مختلف موثر باشد.