سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

شکوفه خدیوی – کارشناس ارشد زمین شناسی – تکتونیک

چکیده:

جایگاه ایران بر روی نقشه بلایای طبیعی جهان مشخص کننده جایگاه پر خطر ایران می باشد بطوریکه بر اساس آخرین نتایج آماری ایران جزء۱۰ کشور بلاخیز جهان است و ۹۰% جمعیت کشور درمعرض خطرات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. بلایای طبیعی تنها در طی هفت سال گذشته بیش از دو هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال خسارت به کشور ما وارد نموده است و کشورما از نظر آمار وقوع حوادث طبیعیدر مقام ششم جهانی قرار داده است. در این بررسی به مهمترین حوادث طبیعی مخرب و مرتبط با علوم زمین ازجمله سیل، زلزله، زمین لغزش و خشکسالی پرداخته شده است و دفعات رویداد و میزان خسارات جهت هر استانبه تفکیک بررسی شده است. میزان خسارت جانی و مالی هر یک از موارد نامبرده شده به تفکیک استان ها بررسی شده است در ضمن مقایسه ای نیز میان دفعات رویداد و میزان خسارات ناشی از حوادث طبیعیدر ایران و جهان صورت گرفته است.