سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیمحمد نوریان – دکتری مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معاون وزیر راه و ترابری

چکیده:

در عرصه بین المللی افزایش تواتر وقوع بلایای مختلف طبیعی در دو دهه اخیر و گستردگی خسارات مالی و جانی ناشی از آنها، باعث شده که با نگاه آینده نگری بیشتری به مسئله توجه شود. بر اساس آمار صدمات و خسارت واردهدر ابعاد مختلف بر ثار بلایای طبیعی، لزوما به کارگیری ریسک و مدیریت در پیشگیری از بروز این گونه حوادث کمک قابل توجهی می نماید. لذا در این مقاله ابتدا ضرورت ایجاد و به کارگیری مدیریت ریسک تشریح می گردد. سپس سیستم مدیریت ریسک بلایای جوی اقلیمی درایران شامل سیستم ملی پیش آگاهی و هشدار سیل و خشک سالی در ایران مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.