سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نگارنده در مقاله ای که در پاییز ۱۳۶۸ تحت عنوان آسیای مرکزی لزوم و اهمیت مطالعات مربوط به آن در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۱۴ نوشتم با توجه به اینکه پیش بینی می کردم که شوروی فرو خواهد پاشید(۳ سال بعد شوروی فروپاشید) و با توجه به شرایطی که در حال پیش آمدن بود و فکر می کردم که دنیا بطور ناگهانی تک قطبی خواهد شد. در صفحه ۸ آن مقاله به صراحت بیان داشتم که ما به بمب اتمی نیاز حیاتی داریم. تصور می کنم تا آن زمان در محیط های دانشگاهی کسی این چنین به صراحت مطلبی را درباره لزوم بمب اتمی برای ایران چاپ نکرده بود. اما امروزه (۱۳۸۳) شرایط جهانی بالکل عوض شده است. مقاله حاضر می خواهد با استدلالهای جغرافیایی ژئوپلیتیکی ثابت کند که در شرایط فعلی نه تنها ما بمب اتمی نیاز حیاتی نداریم بلکه بمب اتمی می تواند بزرگترین دشمن ما بلکه عامل خودکشی ما باشد.