مقاله بنياد شهروندي در شهر فرنگ هاي ايران عهد سلوكيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بنياد شهروندي در شهر فرنگ هاي ايران عهد سلوكيان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلوكيان
مقاله پوليس ها
مقاله اراضي شاهي
مقاله مهاجرنشين ها
مقاله فرهنگ بازرگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سقوط شاهنشاهي بزرگ هخامنشيان به دست اسكندرمقدوني و ياران او، پيامدهاي متفاوت، اما تعيين كننده اي را در آن سرزمين بنياد نهاد. از يك سو دوران كوتاه حکومت فاتح مقدوني (۳۳۴-۳۲۳ ق.م) و آرمانهاي ناتمام او براي ايجاد سرزميني مشترك بين ايرانيان و مقدونيان با اهداف هلنيستي و از سويي ديگر، نبرد هاي خونين و طولاني جانشينان او براي تسلط بر سرزمينهاي وسيع هخامنشيان، شرايطي را -بويژه در ايران باقيمانده از عهد دولت پارس- پديدار ساخت كه سرانجام چهره اي بسيار متفاوت تر از پيش به شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه مغلوب بخشيد. سلوكيان كه فاتحان مقدوني از فرات تا بلخ بودند، براي حاكميت بر ايران تغييرات عمده اي را در ساختار سياسي، اقتصادي فرهنگي مردمان منطقه فراهم ساختند كه درپاره اي از شرايط تفاوتهاي عمده اي با گذشته آن داشت. حضور بازرگانان و سپاهيان مزدور يوناني و مقدوني چهره تازه اي به آن جامعه بخشيد و به دنبال آن شهرهايي پديد آمدند كه به شدت با چهره گذشته شهرهاي آسيايي متفاوت گرديدند. آنگاه لزوما با تغييرات جديد، فرهنگ هاي جديد نيز پديدار شد و بزودي، آن شهرها به پايگاه هاي اقتصادي و فرهنگي سلوكيان فاتح مبدل گرديدند. آن شهرها-پوليس ها- كه در اين تحقيق به صورت اختصاصي شهر فرنگ ناميده مي شوند، با اقتدار فرهنگ هلنيسم، بزودي گسترش يافته و نه تنها سبب ساز توسعه اقتصادي منطقه گرديدند، بلكه به پايگاه هاي قدرتمندي براي حفظ نظام دولت سلوكيان مبدل شدند. مقاله پيش رو، در صدد است روند شهر نشيني را در آن شهرهاي نو ظهور و عوامل ايجاد و ماندگاري فرهنگ يوناني مآبي را در شهر فرنگ هاي ايران مورد توجه و تحقيق قرار داده، تاثير آن شهرها و تغييرات پديد آمده را در ساختار هاي جديد اجتماعي و تاريخي مطالعه نمايد.