مقاله بنيانهاي مفهومي و ريشه هاي تاريخي قياس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۸۴ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بنيانهاي مفهومي و ريشه هاي تاريخي قياس
این مقاله دارای ۷۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قياس
مقاله اصل
مقاله فرع
مقاله حکم اصل
مقاله علت
مقاله نص
مقاله اجماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهتي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از نقد و تحليل تعاريف اصطلاحي قياس، تعريف برگزيده نويسنده ارايه شده و سپس با تفصيل به تحليل ارکان چهارگانه قياس، يعني اصل، فرع، حکم اصل و علت و بيان شرايط آنها پرداخته شده است. بيشتر حجم مقاله به بررسي راههاي کشف علت و ملاک حکم، اختصاص دارد. در اين بخش با تحليل عناوين « نص، دلالت اقتضا، ايما و تنبيه، مفهوم، اجماع، سبر و تقسيم، مناسبت، شبه، طرد، دوران، وحدت طريق و تنقيح مناط» به بررسي امکان يا عدم امکان تعدي از حکم اصل به فرع در هريک از عناوين مذکور پرداخته شده است.