مقاله بنيان هاي تفکر حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بنيان هاي تفکر حافظ
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله مرگ
مقاله جاودانگي
مقاله جبر
مقاله اختيار
مقاله هستي شناسي
مقاله لذت جويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه حافظ بر خلاف آنچه که حافظ شناسي سنتي ارايه مي دهد، شالوده هاي استواري دارد که شرح و گزارش شعر حافظ بدون دخالت دادن آنها، به نتيجه مطلوب و موجهي دست نخواهد يافت . اين بني آنها که در حقيقت همان دغدغه ها و دل مشغولي هاي روزانه حافظ است و استخوان بندي تفکر او را تشکيل مي دهند، در شعر حافظ متعدد است اما از آن ميان مي توان چهار شالوده و بنيان اصلي آن را بدين گونه برشمرد:
 انديشيدن به مرگ و ناکامي انسان،
جبر گرايي،
هستي شناسي شکاکانه،
لذت جويي و هدنيسم.