مقاله بنيان هاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي روابط در شبه قاره هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۵۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بنيان هاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي روابط در شبه قاره هند
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل جغرافيايي و ژئوپوليتيکي
مقاله منطقه ژئوپوليتيکي
مقاله روابط ژئوپوليتيکي
مقاله شبه قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورپويان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده پيروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بقاي ملي هدف ثابت و غيرقابل تغيير هر حکومت مبتني بر ملت است؛ اين مقوله به نوبه ي خود متاثر از امنيت ملي و امنيت ملي نيز به ميزان قابل توجهي تحت تاثير کيفيت روابط و مناسبات بين کشورها در چهارچوب هاي منطقه اي و بين المللي است. در سال هاي اخير، هر چند که به اعتقاد برخي از کارشناسان مسايل سياسي از ميزان نقش – آفريني بنيان هاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي در ماهيت مناسبات و روابط بين کشورها کاسته شده است؛ اما بنا به استدلال هاي اين پژوهش، هنوز بستر و زمينه هاي اصلي مناسبات بين کشورها در سال هاي نخست قرن بيست و يکم متاثر از عوامل جغرافيايي و ژئوپوليتيکي يا به عبارت ديگر جغرافياي محلي و بين المللي آن هاست.
از اين رو، مقاله حاضر در صدد برآمده است تا کارکرد و نقش بسترهاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي مناسبات بين واحدهاي سياسي شبه قاره هند را در سطح محلي (درون منطقه اي) مورد بررسي قرار دهد. بر اساس نتايج اين بررسي، روابط ژئوپوليتيکي بين کشورهاي شبه قاره (در سطح درون منطقه اي) تحت تاثير بنيان هاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي مناقشات موجود در منطقه بويژه روابط خصمانه حاکم بر مناسبات بين هند و پاکستان، مبتني بر الگوي تقابل شکل گرفته است.