سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید خواجه محمود آبادی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
محمد علی فیض پور – استادیار، اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد
محمد رضا دهقان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه بوعلی همدان، همدان

چکیده:

اگرچه عدم شروع انجام عملیات اجرایی یک واحد اقتصادی به مراتب بهتر از آن است که پس از شروع، به صورت نیمه تمام رها گردیده و یا به مدتی طولانی عملیات اجرایی آن متوقف شود با این وجود، می توان موارد متعددی از رخداد چنین رویدادهایی را در ایران مشاهده نمود. بخش صنعت در اقتصاد ایران نیز شاید از اصلی ترین بخش هایی است که می توان تقریبا در همه جا وقوع واحدهای نیمه تمام صنعت را در آن مشاهده نمود و بنابراین تحلیل این موضوع، یعنینیمه تمام ماندن واحدهای صنعتی، می تواند به عنوان موضوعی اساسی تلقی گردد. داده های این تحقیق را بنگاه های نیمه تمام بخش صنعت استان یزد طی برنامه سوم توسعه(۸۳-۱۳۷۹) تشکیل می دهند.