سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی فیض پور – استادیار، اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد
رضا کاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد، کارشناس شرکت ایران

چکیده:

حدود ۳۰ سال از زمانی که دیوید برچ در امریکا با ارائه کار معروف خود با عنوان مهمترین بخش وعامل ایجاد اشتغال در اقتصاد را فراهم نمود، می گذرد. ادعای او مبتنی بر نقش اساسی بنگاه های کوچک در ایجاد اشتغال ، خصوصا در کشورهای با نرخ های بالای بیکاری ، باعث نگاه مجدد و ژرف اندیشانه محققین حوزهای مختلف اقتصادی جهت کشف واقعیات در این زمینه گردید. اگرچه از آن زمان تا کنون یافته های او از طروق مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، اما ظهور دوباره بنگاههای کوچک ومتوسط پدیده ای است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است.