سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید یحیی سید دانش – استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت
شهرام گیلانی نیا – استادیار،مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

کاهش معضل بیکاری یکی از دقدقه های اساسی برنامه های توسعه در کشور و همواره به عنوان یکی از اهداف این برنامه ها بشمار می رود. با این همه سیاست های اشتغال زایی کشور در سالهای گذشته دستخوش تغییرات زیادی گشته و از نظام اشتغال زایی دولتی به سمت اشتغال زایی بر پایه بخش خصوصی و تعاونی حرکت کرده است. حدود دو دهه از بحث پیرامون بنگاههای کوچک و زود بازده وکار افرین در دنیا مطرح می گذرد و کشورهای مختلف یکی از سیاست های اصلی اقتصادی خود را توسعه این بنگاه ها قرار داده اند. اشتغال پایدار برای توسعه اقتصادی یک کشور از عوامل ضروی و بنیادی است، بنابراین باید مسیر توسعه اقتصادی را از طریق دست یابی به اشتغال پایدار وبا کمک گرفتن از ایجاد و تقویت بنگاه های کوچک زودبازده غنا بخشید.