سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به این نکته که مبانی مدیریت کیفیت در حقیقت بیانگر پایه های سیستم مدیریت سازمان بوده و بکارگیری این مبانی شرط لازم برای رقایت سازمانهاه در صحنه بین المللی است. شناخت دقیق این مبانی لازمه حرکت بسوی گسترش رقابت پذیری در اقتصاد کشور است. در این مقاله زیربناهای اساسی مورد نیاز برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت در سازمان مورد تحلیل قرار می گیرد. در این تحقیق با ارائه مدلی از مدیریت سازمان، برپایه دیدگاههای پیشتازان مدیریت کیفیت اجزاء این مدل معرفی گردیده و نقاط افتراق آن با نگرش اقتصادی به سازمان بیان می گردد. براساس این مدل، مدیریت سازمان دارای دولایه اساسی است که تحت عناوین مبانی تفکر سیستم مدیریت و عوامل حمایت کننده برای پیاده سازی این مبانی معرفی گردیده اند. در این مقاله با تحلیل اجزاء این مدل با بکارگیری مثالهایی از سازمانهای موفق در سطح جهانی، بویژه شرکت های ژاپنی، چگونگی پیاده سازی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است.