مقاله بن مايه هاي تفکر و فلسفه زرواني در شاه نامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۹۶ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بن مايه هاي تفکر و فلسفه زرواني در شاه نامه فردوسي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زروان
مقاله اصالت زمان
مقاله قضا و قدر
مقاله خير و شر
مقاله زال
مقاله فردوسي
مقاله شاه نامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر، از ديرباز در جست و جوي سرچشمه حيات خويش و مبدا آفرينش جهان بوده و با تعمق در عالم هستي، سعي در گشودن راز دهر داشته است. پس از ظهور زرتشت در ايران و پيدايش آيين مزدايي، هم واره «اهورامزدا» و «اهريمن» به عنوان دو مبدا براي کاينات و آفريننده خير و شر تلقي مي شدند. ليکن شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد پيش از اعتقاد به ثنويت در ميان ايرانيان، انديشه يکتاپرستي (بر مبناي اصالت زمان) نيز ذهن ايرانيان وحدت طلب را مشغول داشته است. اعتقاد به «زروان» (خداي زمان) پيامدهايي بي شمار داشت که بيش از همه اعتقاد به سرنوشت، بخت و سهم از پيش تعيين شده، تا قرن ها انديشه ايراني را تحت سلطه خود داشت.
اين تفکر در ميان شاعران، انديش مندان و نيز فلاسفه و متکلمان ايراني نفوذ کرد. از اين ميان، فردوسي، حماسه سراي بزرگ ايراني، هم چون ديگران از اين سرچشمه فکري مستثني نبوده است و فرض آن وجود دارد که جبرگرايي در شاه نامه فردوسي پيش از همه، ريشه در زرواني گري دارد.
در اين جستار ابتدا گذري خواهيم داشت بر انديشه و فلسفه زروانيسم در ايران باستان و قبل و بعد از زرتشت، سپس با ذکر شواهدي از اثر ماندگار حماسي ايران – شاه نامه – به بن مايه هاي فلسفه زرواني در اين اثر اشاره خواهيم کرد.