مقاله بن مايه هاي هنر اسلامي در انديشه تيتوس بوركهارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بن مايه هاي هنر اسلامي در انديشه تيتوس بوركهارت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مباني نظري
مقاله هنر اسلامي
مقاله ‌هنر ديني
مقاله هنر قدسي
مقاله تيتوس بوركهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرتيپي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاهي به پژوهش هاي موجود در زمينه هنر و معماري اسلامي نشان مي دهد كه بسياري از تحقيقات انجام شده در اين زمينه صرفا جنبه تاريخي و فرمال دارد كه آن را برگرفته از هنر بيزانس، ساساني، قبطي و … دانسته اند. در ميان اين پژوهش ها، معدود دانشمنداني وجود دارند كه با نگرشي محتوايي به هنر و معارف اسلامي پرداخته اند. در ميان اين افراد تيتوس بوركهارت از جمله انديشمنداني است كه هنر و معماري اسلامي را با نگرشي متفاوت با آنچه در غرب معمول بوده، و از ديدگاهي معنايي بررسي و تجزيه و تحليل كرده است. بوركهارت خصوصيات و ويژگي هنر اسلامي و سرچشمه آن را برگرفته از روح اسلامي مي داند و براي اثبات ادعاي خود شواهدي دال بر وحدت و انطباق صورت با معناي باطني هنر اسلامي ارايه مي كند كه مصاديق بارز آن را در معماري مكان هاي مذهبي پيدا كرده است.
اين مقاله سعي دارد تا با مرور و معرفي آثار بوركهارت، ماحصل شناخت و انديشه وي را از هنر و معماري اسلاي ارايه كند. بخش اول مقاله به شناخت و جهان بيني بوركهارت اختصاص دارد. بخش دوم ديدگاه وي را در مورد هنر و معماري اسلامي و نيز شرح اجمالي آثارش مورد توجه قرار مي دهد. بخش سوم با تحليل آثار بوركهارت به اصلي ترين شاخص هاي معماري اسلامي از ديدگاه او يعني سنت و رمز مي پردازد، و بالاخره قسمت انتهايي مقاله به جمع بندي و نتيجه گيري كلي انديشه بوركهارت در مورد هنر اسلامي اختصاص يافته است.