مقاله بن مايه هاي پژوهش علمي در هفت پيكر نظامي گنجه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بن مايه هاي پژوهش علمي در هفت پيكر نظامي گنجه اي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله روش تحقيق
مقاله نظامي گنجه اي
مقاله هفت پيكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك ثابت مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر دستاوردهاي علمي بشر، بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است و توليد علم، مرهون كوشش و تلاش پژوهندگاني است كه در عرصه هاي مختلف دانش بشري گام نهاده اند. اين پيشرفتهاي چشمگير در سايه دستيابي به روش منظم براي حل مشكلات خويش به دست آمده است.
توجه به عنصر «روش» از ضروريات انكارناپذير پژوهش است. در اروپا نخستين گامها در راه تحقيق روشمند از اوايل قرن هفدهم ميلادي برداشته شد؛ در حالي كه در مشرق زمين، فرهيخته اي چون نظامي گنجه اي به مراحل پژوهش روشمند نظر داشته و حتي در مقدمه اثر گرانبهايش، هفت پيكر، با زبان شعر به موضوعاتي چون پيشينه تحقيق، طرح پژوهش، گردآوري منابع و مآخذ و نوآوري و نوگستري علمي تصريح كرده است. توجه سخنسراي گنجه به ظرافتهاي تحقيق و روش پژوهش در آن روزگار بسيار مهم و قابل اعتناست.