مقاله بهار و شوقي در گذرگاه مفاهيم و معاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بهار و شوقي در گذرگاه مفاهيم و معاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملک الشعراي بهار
مقاله امير الشعراء احمد شوقي
مقاله وطن پرستي
مقاله قصيده
مقاله تاثير و تاثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتحن مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي آثار و احوال مرحوم ملک الشعراي بهار، شاعر پر آوازه و معاصر ايران و نگاهي به قالب ها و مضامين شعر او، همچنين، تعيين جايگاه بهار در ادبيات معاصر ايران و نقش او در پيشبرد ادب فارسي، به ويژه شعر فارسي و از سوي ديگر، بررسي زندگي و آثار احمد شوقي، شاعر بلند آوازه معاصر مصري و مشخص کردن جايگاه او در ادبيات معاصر عرب و مصر، از جمله مواردي هستند که نگارنده در اين مختصر به شيوه مرسوم در ادبيات تطبيقي به بررسي آن ها مي پردازد و در پايان نتايج حاصل از اين مقايسه را در عباراتي چند بيان مي نمايد. در اين راستا توجه به وجوه تشابه و افتراق در آثار اين دو شاعر جايگاه ويژه اي دارد .