سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود زیدآبادی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه
رضا آقایی زاده ظروفی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه
حمید سلطانیان زاده – قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

ماده سفید، ماده خاکستری و مایع مغزی – نخاعی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده مغز انسان هستند . حداسازی خودکار بافت های مغزی به دلیل اهمیت آناتومی و فیزیولوژیک این بافت ها، بسیار مهم وحیاتی است . عمل جداسازی بافت های مغزی، معمولا بر روی تصاویر تشدید مغناطیس ی انجام می شود . در این مقاله روشی بر اساس الگوریتم توسعه یافته بیشینه سازی امید ریاضی و به کمک تبدیل موجک ها به صورت مالتی رزولوشن ، برای جدا سازی خودکار سه جزء اصلی تشکیل دهنده مغز انسان از روی تصاویر تشدید مغناطیسی ارائه شده است . از آنالیز مالتی رزولوشن برای بهبود نتایج استفاده شده است . به منظور ارزیابی عملکرد روش از حدود ۴۰۰۰ تصویر ساختگی و واقعی استفاده شده است .