سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سانتا واسعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

فازی QFD به عنوان روشی برای بهبود عملکرد محیطی از ناوگان ماهیگیری معرفی می شود مهندس سیستم ها به عنوان فرایندی شدنی برای بررسی مسائل قابل تحمل در شیلات معرفی شده است زیرا شامل روشی برای طراحی سیستمهای عمومی است همچنین شامل عملیاتی در حمایت از منظر چرخه حیات می باشد QFD روشی برای ترجمه نیازهای مشتری به احتیاجات سیستم جزئی شده درهر مرحله از چرخه حیات است QFD محیطی هم حوزه QFD را توسعه داده و آن را با هزینه چرخه حیات و تحلیل چرخه حیات ترکیب می کند تاتاثیرها محیطی و هزینه ای را درفرایند توسعه سیستم ارزیابی کند برای ارزیابی اهمیت شاخصها از متغیرهای زبانی استفاده شده است ارزیابی مردم از شاخصهای کیفی محصول فردی و مبهم است و متغیرهای زبانی که مردم استفاده می کنند تا احساسات و قضاوت خود ربیان کنند در طبیعت مبهم است از نظر مهندسی سیستم ها بعضی از مشکلات برای مدیریت ماهیگیری به شناسایی نیازهای سرمایه گذاری و طراحی سیستمهایماهیگیری که این نیازها راتکمیل کند وابسته است زیرا موفقیت وضعیت سیستم به اینکه احتیاجات به چه شکل مشخص بشود وابسته است برای حل تمام این مشکلات رویکرد فازی در ECO-QFD پیشنهاد شده است و برایک مک کردن به تیم طراحی درانتخاب سطوح هدف بر پایه ملاحظات محیطی توضیح داده می شود.