سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی لواسانی – دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
ترانه اقلیدوس – پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آزمون بیت بعدی به طور خلاصه بیان میکندکه یک دنباله تصادفی است اگر و تنها اگر بیت های بعدی آن با داشتن بیت های قبلی پیش گوئی نباشند. این آزمون تنها یک آزمون نظری است. صادقیان – مهاجری آزمونی عملی بر اساس آزمون بیت بعدی پیشنهاد کرده اند. دراین آزمون بر اساس اختلاف فراوانی الگوها در یک دنباله، بیت بعدی در برخی قطعاتدنباله پیشگوئی می شود. در این پژوهش با بررسی دقیقتر مشخصه های این آزمون، نتایج آن را در تشخیص دنباله های تصادفی بهبود بخشیده ایم و به بررسی آزمون بهبود یافتهاز هر دو جنبه نظری و تجربی پرداخته ایم. سپس آن را با آموزن صادقیان – مهاجریمقایسه کرده ایم.