سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا نبی نژاد –
محمدرضا حیدری –
امیر شاهمرادی –

چکیده:

مرغ پس از ذبح و تخلیه امعاء و احشاء، به حوضچه های سردکننده با دمای تقریبی C ْ ۴ وارد می شود . ظرفیت هر یک از این چیلر ها بعضاً تا دو تن لاشه مرغ می باشد . تخلیه ناصحیح احشاء و امعاء، باقی مانده ته روده رکتوم و کلواک، دفع مدفوع قبل و بعداز ذبح، و بطور خلاصه آلوده شدن سطح داخلی و خارجی بدن مرغ کشتار شده به مدفوع و باکتریهای آن از نگران کننده ترین مباحث بهداشتی در کشتارگاههای صنعتی طیور است . مع الاسف سیستم چیلرها در این کشتارگاهها به گونه ای است که سبب گردش آلودگی بین تمام لاشه های ورودی به آن می شود . تماس دست با گوشت خام آلوده، غذای خوب پخته نشده و یا بی مبالاتی در حین طبخ مرغ سبب انتقال این آلودگی به انسان می شود . با وجودیکه بیشترین محل نگرانی، در رابطه با گوشت مرغ آلودگی با انواع سالمونلا و کمپیلوباکتر است ولی گزارشات جدید از آلودگی با انواع آرکوباکتریهای هلیکوباکتر و اخیراً نیز انواع ایشرشیاکلی وروتوکسیژن حکایت دارد ، مسئل ه مقاومت های آنتی بیوتیکی نیز باید مد نظر باشد .
سیستم شناسایی و ارزیابی مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) در صنعتی طیور منجر به پایه ریزی اساسنامه خطرات کمی در صنعت طیور (Quantitative Risk Assessment=QRA) شده است . بر اساس نظر FAO/WHOکاربردQRAبرای مبارزه با سالمونلاو کمپیلوباکتر در پرورش جوجه های گوشتی لازم الاجرا استطبق QRA تمام سویه های کمپیلو باکتر طیور پاتوژن تلقی می شوند . تحقق بخشیدن به HACCP جهانی برای کاهش آلودگی گوشت مرغ به دو روش اعمال می شود :
در ایالات متحده لاشه های وارد شده به چیلر تو سط آب سوپر کلرینه شسته و سرد شده و در برخی موارد نیز از داروهای شیمیایی برای ضدعفونی لاشه استفاده می شود . در اتحادیه اروپا استفاده از آب سوپر کلرینه ممنوع بوده و مصرف داروهای شیمیایی نیز بعد از سال ۲۰۰۶ ممنوع است . در کشورهای اتحادیه اروپایی از هوای سرد برا ی کاهش دمای لاشه استفاده شده لذا آلودگی بین لاشه ای در چیلر رخ نمی دهد .