سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس ایروانی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران . گروه استانداردها , پشتیبانی تخصصی و تحقیق
حمیده صبائی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران . گروه استانداردها , پشتیبانی تخصصی و تحقیق
احمد خادم زاده – مرکز تحقیقات مخابرات ایران . گروه استانداردها , پشتیبانی تخصصی و تحقیق

چکیده:

در ارسال اطلاعات با روش ) Synchronous Digital Hierarchy ) SDH امکان وجود اختلاف فرکانسی بین دو بخش فرستنده و گیرنده وجود دارد . برای جبران اختلاف فرکانسی در بخش اتصال صلیبی در پردازشگر Payload واحدهایی به نامهای " مفسر اشاره گر " و " مولد اشاره گر " وجود دارد که ضمن استخراج اشاره گرهای ) Tributary Unit ) TU از خطوط ورودی، آنها را تفسیر و سپس اشاره گر جدید تولید می شود . در این مقاله دو واحد " مفسر اشاره گر " و " مولد اشاره گر " در واحد جدیدی بصورت ماشین حالتی متشکل از هشت حالت ارائه شده است . این واحد پیشنهادی با نام " پردازشگر اشاره گر " پس از عمیات سنتز از لحاظ ابعاد، تعداد سلولها، توان مصرفی و بار ناشی از خطوط با مجموع " مفسر اشاره گر " و " مولد اشاره گر " مقایسه شده است . نتایج این مقایسه نشان می دهد که خصوصیات روش پیشنهادی نسبت به روش پیشین بهبود یافته است