سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی درهمی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
وحید جوهری مجد – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
مجید نیلی احمدآبادی – گروه برق وکامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

آموزش Q فازی یک گسترش از کاربرد آموزش Q جهت آموزش سیستمهای استنتاج فازی در فضای ورودی خروجیپیوسته است این الگوریتم دارای دو ضعف عمده یعنی سرعت پایین آموزش و درصد بالای شکست میب اشد در این مقاله سیستم فازی بعنوان یک سیستم چند عامله در نظر گرفته می شود که هر عامل مرتبط با یک قانونبوده و وظیفه انتخاب مقدار مناسب عمل برای تالی قانون را برعهده دارد و تقسیم سیگنال تقویتی داخلی بین عاملها با توجه به معیارهای خبرگی صورت میگیرد نتایج شبیه سازی حاکی از بهبود قابل توجه در کاهش زمان آموزش وافزایش درصد موفقیت ها در تکرارهای متفاوت می باشد.