مقاله بهبود ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري توسط ايجاد تصور از مزيت هاي کارکردي و غيرکارکردي (مطالعه موردي: بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بهبود ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري توسط ايجاد تصور از مزيت هاي کارکردي و غيرکارکردي (مطالعه موردي: بانک ملت)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري
مقاله شناخت برند
مقاله مزيت هاي کارکردي
مقاله مزيت هاي غيرکارکردي
مقاله فعاليت هاي ايجاد برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديوانداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: باقري تينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منبع اصلي ارزش آفريني برند (هم براي سازمان و هم براي مشتري) در ذهن مشتريان بالقوه و بالفعل نهفته است. بنابراين، براي بهبود وضعيت برند، تمرکز بر جايي غير از ذهن مشتريان، امري نادرست خواهد بود. البته آشکار است که کنترل مستقيم ذهنيت مشتريان امري غيرممکن است. در اين راستا، اين مقاله درصدد است تا رابطه علي بين تصورات از مزيت هاي کارکردي و غيرکارکردي حاصل از تعاملات فعاليت هاي ايجاد برند، با شناخت برند (به صورت مطالعه موردي در بانک ملت) را نمايان سازد.
نتايج نشان داد که تصور از مزيت هاي کارکردي رابطه علي و همبستگي مثبت نسبتا شديدي با شناخت برند داشته و به عنوان علتي بر ذهنيت هاي شکل گرفته در رابطه با برند محسوب مي شود. بنابراين تعامل فعاليت هاي ايجاد برند در راستاي ايجاد تصور از ارايه مزيت هاي کارکردي توسط برند يک بانک، بر بهبود ارزش ويژه برند بسيار موثر واقع خواهد شد.