سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه السادات جمالی دینان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی برق
پریسا مسیبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی برق
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی برق
معصومه گیتی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره)

چکیده:

تخمین کمی تغییر شکل ناحیه ای قلب با استفاده از دنباله تصاویر سه بعدی به منظور ارزشیابی قابلیت و بررسی مشکلات دیواره های قلبی بسیار مورد توجه واقع شده است. در این تحقیق با استخراج رویه اولیه از فریم اول تصاویر نرم افزار ردیابی مش فعال سه بعدی را بهینه کرده و آن را به صورت خودکار در اورده ایم. بدین منظور از فرم سه بعدی مدل پوسته و روش سطوح همتراز عمل می کند، استفاده کرده ایم. مزیت این مدل در این است که پوسته اولیه در هر کجای تصویر می تواند انتخاب شود. با اعمال تصویر باینری حاوی رویه ها، به نرم افزار مش فعال ، تخمین بهینه ای از حرکت سه بعدی دیواره داخلی بطن چپ قلب بدست می آید.