سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صفابخش – استاد دانشکده مهندسی کامپیوتری و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمدفتوحی – دانشجوی دکتری مهندسی برق – الکترونیک، آزمایشگاه تحقیقاتی رباتهای

چکیده:

در این مقاله اصلاح روش هریس، که از روشهای رایج درتشخیص گوشه های تصویر می باشد، مد نظر قرار گرفته است. با بررسی عملکرد روش مذکور بارزترین نقطه ضعف این روش عدم توانایی آن در تفکیک گوشه های بافت از گوشه های هندسی تشخیص داده شد. از جمله ویژگی های این روش دقت خوب آن در تشخیص گوشه های صحیح و تعیین موقعیت گوشه ها درتصویر است. در اینمقاله الگوریتمی مبتنی بر روی هریس برای تشخیص گوشه های تصویر ارائه گردیده است. در الگوریتم پیشنهادی جهت گیری اساسی به سمتی بوده است که ضمن تفکیک گوشه های بافت ازگوشه های هندسی ، سایر ویژگی های یک الگوریتم استخراج گوشه خوب تضمین شوند. نتایج حاصلنشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی می باشند.