سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فردین ابدالی محمدی –
محمدعلی نعمت بخش –
ناصر نعمت بخش –

چکیده:

داده کاوی ۴ یکی از روش های کشف دانش است که به وسیله آن الگوهای مفید از قواعد وابستگی با حداقل دخالت کاربران شناخته می شوند. اولین مرحله در تولید قواعد وابستگی، تولید الگوهای تکرار شونده ۵ میباشد. این مرحله بسیار زمانبر بوده و به حجم زیادی از حافظه نیاز میباشد. در این مقاله روشی جدید برای بهبود مقدار حافظه اصلی و ثانوی مصرفی و تسریع الگوریتم تولید کاندید با استفاده از ساختن یک اندیس بیت نگاشتی از تراکنشها ارایه می- شود. با پیاده سازی الگوریتم ارایه شده و شبیهسازی جنبههای مختلف آن، کارایی الگوریتم ارایه شده بررسی و نشان داده میشود