سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رضاپورمیرصالح – آزمایشگاه سیستم های نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
محمدرضا میبدی –

چکیده:

اتوماتاهای یادگیر و الگوریتم ژنتیکی ابزارهای جستجوی قدرتمندی هستند که برای حل بسیاری از مسائل مشکل به کار برده شده اند یکی از الگوریتم هایی که برای حل مساله تناظر گراف ارائه شده است الگوریتم ترکیبی GA+LA می باشدکه بطور همزمان از دو روش آتاماتاهای یادگیر و الگوریتمهای ژنتیکی برای جستجو در فضای حالت استفاده می کند با استفاده همزمان از اتوماتاهای یادگیر و الگوریتم ژنتیکی در فرآیند جستجو سرعت رسیدن به جواب، افزایش چشمگیری پیدا می کند و از بدام افتادن الگوریتم درحداقلهای محلی جلوگیری می شود این الگوریتم ترکیبی برای گرافهای بدون وزن بسیار کند عمل می کند ولی در عوض برای گرافهای وزن دار از کارایی بالایی برخوردار است دراینمقاله روشی برای وزن دهی راسها و یالهای یک گراف بدونوزن پیشنهاد می گردد.