سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان مولایی بیگزاده محله – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهایی – استادیار دانشگاه علم و صنعهت ایران
بهمن ابوالحسنی – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله الگوریتم جدیدی با بهره گیری از روش اندازه جهش متغیر در الگوریتم VSLMS معرفیمی کنیک انگیزه اصلی در معرفی این الگوریتم رسیدن به سرعت ره گیری سریعتر د رمقابل سیگنالهای غیرایستان می باشد الگوریتم پیشنهادی PVSNLMS را با الگوریتمهای SPNLMSو NLMS مقایسه کرده و با شبیه سازی کامپیوتری نشان میدهیم که الگوریتم پیشنهادی دارای سرعت ره گیری بالاتری می باشد.