سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کی پور – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

این مقاله پس از استخراج مدل DC مناسب برای جابجاگرهای فاز و شناخت نحوه تأثیر آنها بر عملکرد شبکه و امنیت آن، روابطی ماتریسی برای تعیین مقادیر بهینة زوایای جابجاگرهای فاز جهت بیشینه کردن امنیت شبکه استخراج می شود . اندیسی پیوسته و مشتق پذیر به جهت انعکاس امنیت شبکه در نظر گفته شده است تا روابط فوق در قالبی مناسب بدست آیند . این روابط که فقط شامل یک سری اعمال ماتریسی مقدماتی هستند، زوایای بهینه را بطور مستقیم و بسیار سریع محاسبه می کنند . سرعت محاسبه، این روش را به عنوان یک روند محاسباتی مناسب در دل الگوریتمهای ترکیبی
برای جایابی جابجاگرهای فاز معرفی می نماید . همچنین در این مقاله با تلفیق روش فوق با الگوریتم ژنتیک، روندی نو جهت جایابی تعداد مشخصی جابجاگر فاز در سیستم قدرت، بمنظور بیشینه کردن امنیت حالت ماندگار سیستم ارائه شده است . با توجه به تقریبی بودن مدل بکار رفته، جایگاه این روش در مرحله طراحی مقدماتی سیستمهای قدرت است . در انتها شبکه های ۱۴ شینه و ۱۱۸ شینه IEEE با استفاده از مطالب ارائه شده در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند .