سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
محسن نوروزبیگی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

بیشتر از ۷۰ درصد از انرژی الکتریکی مصرفی در صنایع را موتورهای جریان متناوب سه فاز مصرف می کنند اتخاذ روشهای مناسب برای بهبود بازده انرژی مصرفی موتورهای الکتریکی، می تواند موجب افزایش بازده انرژی الکتریکی مصرفی در صنایع شود . در این مقاله، استفاده از سیستم های دور متغیر، بعنوان روشی مناسب برای بهبود بازده انرژی مصرفی موتورهای الکتریکی، مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن معرفی انواع سیستم های دور متغیر، مقادیر انرژی الکتریکی مصرفی آنها با یکدیگر مقایسه می شوند . سپس استفاده از سیستم های دور متغیر برای کاهش مصرف داخلی نیروگاههای بخاری پیشنهاد شده و استفاده از سیستم دور متغیر، برای فن بویلر نیروگاه بخاری اراک، مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مدل سازی فنی و شبیه سازی مجموعه فن،
موتور القایی و اینورتر، مقادیر انرژی مصرفی آن با انرژی مصرفی سیستم مکانیکی کنترل فلوی هوا، مقایسه و مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار می گیرد .