سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
آبتین عطایی – دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
زینب امراللهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از شاخص های عمده در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع، مطرح گردیده است . شدت بالای مصرف انرژی در فرآیندهای شیمیایی، باعث افزایش هزینه های تولید و کاربری و نیز کاهش راندمان استحصال مواد در محصولات صنعتی می گردد . افزایش راندمان مصرف انرژی و کاهش اتـلاف ها، با طـراحی سیستـم های بهیـنه بازیـابی حـرارت تحـقق می یـابد که بهـترین روش بـرای طـراحی سیستم های بازیافت حرارت کارآ، تکنولوژی پینچ می باشد . در مقاله حاضر، با استفاده از این تکنولوژی، در دو حالت مختلف، جهت کاهش مصرف بخار به عنوا ن انرژی گرمایشی، سعی در بیشینه نمودن میزان بازیافت حرارت از جریان های گرم واحد سولفورکس و تولید بخار از آنها و در نتیجه تأمین بخشی از نیاز بخار سایر فرآیندها می شود . با بازیافت حرارت در سطحی اقتصادی و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز سایر فرآیندها، تقاضای آب و حامل های انرژی در بویلرهای کارخانه کاهش خواهد یافت . با توجه به این که در کارخانه مورد مطالعه، تله بخارها و سیستم جمع آوری کندانس از مدار خارج است، در حالت اول آب با دمای محیط به عنوان ورودی سیستم بازیافت حرارت، جهت تأمین بخشی از نیاز بخار کارخانه، در نظر گرفته شد و در حالت دوم با فرض این که به توان حداقل به اندازه نیاز سیستم بازیافت حرارت طراحی شده، کندانس حاصل از مصرف بخار اشباع ۷ بار را در کارخانه فراهم نمود، میزان بخار تولیدی محاسبه گردید .