سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
آبتین عطایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی ۲، دانش

چکیده:

افزایش روز افزون قیمت سوخت، کاهش منابع سوخت فسیلی و لزوم کنترل آلودگی محیط زیست اهمیت بازیافت بهینه انرژی حرارتی و جلوگیری از اتلاف آن را در صنایع مختلف، نشان می دهد. امروزه مصرفبهینه انرژی به عنوان یکی از شاخصهای عمده در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع، مطرح گردیده است. شدت بالای مصرف انرژی در فرایندهای شیمیایی، باعثافزایش هزینه های تولید و کاربری و نیز کاهش ارندمان استحصال مواد در محصولات صنعتی می گردد. افزایش راندمان مصرف انرژی و اهش اتلافها، با طراحی سیستمهای بهینه بازیابی حرارت تحقق می یابد که بهترین روش برای طراحی سیستمهای بازیافت حرارت کارا، تکنولوژی پینچ می باشد.
درمقاله حاضر چگونگی بهبود بازیافت بهینه انرژی حرارتی و کاهش اتلاف اکسرژی در فرایند تولید تری اکسید گوگرد واحدهای اسید سولفویک صنایع پتروشیمی بررسی شده است. برای این منظور، پس از شرح فرایند تولید اسید سولفوریک در صنایع پتروشیمی، شبکه مبدلهای حرارتیموجود در واحد اسید سولفوریک یکی از مجتمعهای پتروشیمی کشور، با استفاده از ابزارهای تکنولوژی پینچ وتحلیل جریان اکسرژی بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بهبود بازده عمل انتقال حرارت در شبکه مبدلهای حرارتی، روش افزایش دما و فشار بخار تولید شده در واحد به منظور کاهش اتلاف اکسرژی پیشنهاد شده است. اصلاح شبکه مبدلها باعث شد، با ۱۹% افزایش در سطح تبادل حرارت، اتلافاکسرژی ۳۳% کاهش یافته و امکان تولید ۸۰۵۴ کیلووات برق فراهم گردد. تولید این میزان توان الکتریکی با استفاده از بازیافت حرارتهای واکنش تولید تری اکسید گوگرد، موجب شد تا از انتشار بیش از ۱۴۶۲۵ تن ترکیبات کربن و ۸۴ تن اکسیدهای ازت در سال جلوگیری شود. مقایسه ارزش انرژی الکتریکی تولید شده با میزان سرمایه لازم برای اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی نشان می دهد که سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح، در طول ۲/۴۵ سال
باز می گردد و پس ازآن در هر سال تقریبا ۱/۴۵۰ میلیون دلار صرفه جویی برای مجتمع به همراه خواهد داشت