سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
آزاده رضاخواه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بوشهر
کاظمی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز.
هل فروش – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز.

چکیده:
امروزه تصاویر پزشکی و به خصوص تصاویر MRI به طور وسیعی برای کارهای تشخیصی مورد استفاده ی متخصصین قرار می گیرند. روش های پردازش تصویر به منظور بهبود یا جایگزینی تشخیص پزشک مطرح می شوند. پردازش تصویر کاربردهای متنوعی دارد که از جمله ی مهمترین آن ها بخش بندی تصاویر است. هدف اصلی بخش بندی تصاویر پزشکی این است که تصویر مورد نظر به ساختار آناتومیکی مختلف تقسیم بندی شود که منجر به جداسازی اجزای مورد نظر مانند رگ های خونی، تومورهای کبدی و …از پیش زمینه خود شوند. بخش بندی کامپیوتری تصاویر پزشکی با توجه به رزولوشن و کنتراست ضعیف یک مشکل است و علاوه بر این با توجه به حضور نویز و محدودیت های ابزاری کار مشکل تر می شود. هنوز هیچ الگوریتم جهانی برای بخش بندی تصاویر پزشکی وجود ندارد. مزایا و معایب الگوریتم ها اغلب با توجه به مشکلات تحت بررسی متفاوت است.رو ش های مختلفی برای بخش بندی تصویر وجود دارد. یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش هایی که در بخش بندی تصاویر وجود دارد روش مرزهای فعال می باشد. این مدل دارای دو مشکل اساسی است یکی مقدار دهی اولیه و دیگری حرکت به سوی مرز فعال می باشد که در سال های اخیر از روش سطوح هم تراز به جای این روش استفاده می شود. عملکرد کلی بخش بندی سطوح هم تراز بهمقدار دهی اولیه مناسب پارامترهای آن وتعیین مرز اولیه ی مناسب برای آن بستگی دارد. دراین مقاله هدف بررسی، پیاده سازی و بهبود الگوریتم سطوح هم تراز به کمک منطق فازی است. الگوریتم جدید فازی سطوح هم تراز ارائه شده در این مقاله، قطعه بندی تصاویر پزشکی را بهبود می بخشد. این الگوریتم با استفاده از خوشه بندی فازی قطعه بندی اولیه را انجام می دهد. پارامترهای کنترل و مرز اولیه سطوح هم تراز از نتایج خوشه بندی فازی تخمین زده می شود. علاوه بر این الگوریتم سطوح هم تراز فازی با ارزیابی مکانی بهبود یافته است.