سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک رسولی – معاونت بازرسی فنی شرکت مشارکتی اروتوف ایران
محمد رجبی – کارشناس ارشد خوردگی شرکت مشارکتی اروئوف ایران

چکیده:

در پاسخ به چالشهایی از قبیل هزینه های توقف یا کاهش تولید، فرسودگی تجهیزات و رقابت بیشتر، تکنولوژی های مختلفی از قبیل بازرسی بر مبنای ریسک، سازگاری در شرایط سرویس و نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینانی، در طول ۱۰-۱۵ سال اخیر گسترش یافته است. بازرسی بر مبنای ریسک روشی است که از ریسک برای اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی استفاده می کند. در این روش بازرسی و منابع بر روی دستگاههایی با بالاترین ریسک (احتمال و پیامد وقوع خرابی) متمرکز می گردد. با استفاده از این تکنولوژی، ا ولویت بندی بازرسی، تجهیزات، بهینه سازی روش و فاصله زمانی بازرسی و همچنین گسترش برنامه های بازرسی امکان پذیر می گردد. پیامد بازرسی بر مبنای ریسک بهبود ایمنی، کاهش توقف تولید و در نهایت کاهش هزینه های تولید است. در این مقاله ضمن بیان اصول کلی روش، نقش آن در بهبود برنامه های بازرسی تشریح گردیده است.