سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین راعی فرد – شرکت برق منطق های خراسان
محمدرضا هاشمی نژاد –

چکیده:

با توجه به مسیر حرکت سازمان ها، مسئولیت و هدف شکل گیری آنها در طول زمان تغییرات زیادی کرده است . به عبارتی علاوه بر اهداف فنی و اقتصادی، خواست ها و انتظارات جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرند، لذا ضروری است که سازمان ها به نحوی مقتضی از عملکرد خود جایگاه و موقعیت خود آگاه شده، به دنبال آن نقاط قوت و ضعف شناسایی گردد و در ادامه در جهت رشد و بهبود سازمان و ارتقای بهره وری تلاش شود . در این راستا مدل های تشخیص سازمان (ODM) ابزاری در جهت شناسایی وضعیت سازمان و درنتیجه بهسازی آن میباشد.در این زمینه این مدل در سطح شرکت برق منطقه ای خراسان پیاده شده و نتایج آن ارائه گردیده است تا با استفاده از آن نتایج در جهت بهبود سازمان و در نتیجه رشد بهره وری حرکت صورت پذیرد.