سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر علیمحمد کیمیا گری – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ناصر شمس – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس مسعود سلیمانزاده – دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهبود بهره وری در سازمان ها تابع و نتیجه کارایی مدیریت ایت که با مدیریت علمی مترادف است. افزایش بهره وری وحفظ رشد آن، هدف و مسئولیت اصلی مدیریت است. در واقع ایجاد شرایط مناسب برای سطح کارکرد بالاتر ، اساس مدیریت بهره وری است. در عین حالف بهبود بهره وری یک فرایند تغییر است. بنابراین برای افزایش بهره وری لازم است که مدیریت تغییر ، برقرار گردد. این امر به مفهوم ایجاد انگیزه ، تحرک و ایجاد تغییر است ومهم است که مقیاس و سرعت تغییر را در تمام عناصر سازمان که شامل افراد و ساختار نیروی انسانی ، طرز نگرش ها و ارزش ها ، مهارتها وآموزش، تکنولوژی و تجهیزات، تولیدات وبازار است ، طرح ریزی و هماهنگ کنیم.