سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسین نورزوی بیرامی – دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی اسک
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته

چکیده:

بهینه سازی گروه ذرات یک تکنیک بهینه سازی مبتنی بر جمعیت می باشد که بر اساس قوانین احتمال کار می کند. در این روش هر یک از ذرات سعی می کنند به سمتی حرکت کنند که بهترین تجربه های فردی و گروهی در آن نقاط روی داده است. دو مشکل اصلی الگوریتم PSO استاندارد، افتادن در دام بهینگی محلی و پایین بودن سرعت همگرایی آن می باشد. یکی از روش های حل مشکلات عنوان شده استفاده از روش هایی ترکیبی مانند منطق فازی و یا الگوریتم های ژنتیک می باشد. در این مقاله دو الگوریتم ترکیبی با استفاده از منطق فازی ارائه می گردد. الگوریتمهای پیشنهادی سعی می کند مشکلات عنوان شده در PSO استاندارد را حل نماید. به منظور ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی از توابع محک استاندارد استفاده شده است. نتایج آزمایشها نشان از برتری الگوریتمهای پیشنهادی دارد