سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن شریفی – دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران
مجید آلکایی طالقان –
امیرحسین طاهرکردی –

چکیده:

تحملپذیری خطا در شبکههای حسگر بیسیم به دلیل چالشهای فنی و مفهومی منحصربفرد از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با توجه به محدودیتها و شرایط عملیاتی ویژهی شبکه- های حسگر، روشی را برای بهبود تحملپذیری خطا مانند تشخیص خطا در این نوع شبکهها مورد بررسی قرار میدهیم. روش پیشنهادی بهصورت روشی جدید قابلیت تشخیص خطا در شبکههای حسگر را بهبود میبخشد. در این روش با استفاده از گرههای ذخیره شده در ساختاری خوشهای، تحملپذیری خطا مانند تشخیص صحیح خطا و ترمیم آن را افزایش دادهایم. ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسهی آن با روش دیگر، بهبود روش پیشنهادی را نشان میدهد