سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنام بهرامی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تهران، دانشک
یداله مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و
محمد کاظمینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نانو ذرات طلا به روی اکسید قلع بر حساسیت و انتخاب پذیری مونوکسید کربن در حضور پروپان بعنوان گاز مدل LPG و متان مورد بررسی قرار گرفته است. ماده حساسه نانو ذرات طلا بر روی اکسید قلع با استفاده از روش همرسوبی تهیه شده است. آنالیزهای XRD, TEM, BET اندازه نانو ذرات طلا و اکسید قلع در حدود ۴-۸nm نشان می دهند. پاسخ سنسورهای ساخته شده با استفاده از اکسید قلع و طلا بر روی اکسیید قلع در محدوده غلظتی ۴۰-۱۰۰ppm مونوکسید کربن در هوا، ۲۰۰۰-۱۰۰۰ppm پروپان در هوا و ۳-۱ درصد متان در هوا و در محدوده دمایی ۲۰۰-۳۰۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است.