سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم مرتضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمد حسین جاویدی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مهمترین حفاظت برای یک ترانسفورمانور قدرت ، حفاظت دیفرانسیل می باشد . حساسیت حفاظت دیفرانسیل و تاثیر گرفتن این حفاظت از شرایط مختلف سیستم سبب بروز یکسری اشکالات در عملکرد صحیح رله دیفرانسیل می شود . از مهمترین عواملی که عملکرد صحیح حفاظت دیفرانسیل را تحت تاثیر خود قرار می دهند عبارتند از : جریان هجومی ، اشباع شدن ترانسفورماتور ، اشباع CT ها ، عدم تطابقCT ها و …. در این مقاله سعی شده است برای اولین بار اثر خطای ناشی از تغییر تپ ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته و به کمک یک شبکع عصبیMLPیک حفاظت دیفرانسیل مبتنی بر شبکه عصبی ارائه شود .