سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فردیس نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،عضو انجمن پژوهشگران جوان، د
عباس سام – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن
سیدمحمدرضا موسوی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
محمدعلی شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، د

چکیده:

پس از سال ها استفاده از ستون های فلوتاسیون، در کارخانه های فرآوری مواد معدنی هنوز از تمام پتانسیل آن در فرآیند فلوتاسیون استفاده نمی شود. یکی از مهم ترین دلایل آن، ضعف در منطق و نحوه استفاده از امکانات کنترلی است. نقص در محاسبه ارتفاع لایه کف مهم ترین مشکل مربوط به کنترل ستون فلوتاسیون است که کارآیی کنترل را به میزان قابل توجهی کاهشمی دهد. در این مقاله به دلیل وجود مشکلات در محاسبه ارتفاع کف ستون فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه، روش هایی مبنی بر تغییر میانگین دانسیته کف در منطق کنترلی و پیش بینی ارتفاع کف با استفاده از متغیرهای قابل دستکاری بر اساس مدل سازی شبکه های عصبی پیشنهاد شده است. با اندازه گیری مقدار ارتفاع کف واقعی، مقدار متوسط دانسیته کف برابر ۰/۳۲ به دست آمد که با جایگزینی این مقدار در منطق کنترلی میزان خطای موثرRMS) از ۳۶ سانتیمتر به ۹ سانتیمتر کاهش یافت. همچنین با استفاده از شبکه عصبی پیشخور با ساختار ۱-۱۰-۱۳-۳ با ورودی های سه متغیر قابل دستکاری دور پمپ باطله، دبی جریان های آب شستشو و هوای ورودی، ارتفاع لایه کف پیش بینی گردید. در پیش بینی با استفاده از روش مذکور، ضریب همبستگی ۰/۹۵ و مقدار موثر خطا برابر ۴/۰۲ سانتیمتر برای مرحله آزمون حاصل شد.