سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه ناصری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
روح الله عظیمی راد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
امید اخوان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علیرضا مشفق – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده: