سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش جابرالانصاری – مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز آذر
امیرعباس نوربخش – مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز آذر
آصفه احمدپورسامانی – مرکز تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز آذر

چکیده:

حفظ استحکام، عدم تغییر شکل و همچنین ثابت ماند ن خواص فیزیکی و شیمیایی در دمای بالا ( بیش از (۱۵۰۰ o C در دیرگدازها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . گروه سیلیمانیت ها با فرمول کلی Al2O3.SiO2 که از سیلیمانیت، کی انیت و آندالوزیت تشکیل شده اند، بدین سبب که پس از عملیات حرارتی به ف از مولایت وسیلیس تجزیه می شوند، از حیث خصوصیات مذکور مورد توجه می باشند . در این پژوهش سعی بر آن گردید تا خواص مکانیکی گرم و سرد بدنه های آندالوزیتی بگونه ای بهبود یابند که علاوه بر امکان مصرف در کوره های پخت آندهای آلومینیم سازی و مکان هایی که نیاز به خواص مکانیکی مطلوب در دمای بالا دارند، هزینه ساخت بدنه های مذکور نیز تا کمترین میزان ممکن کاهش یابد . بدین منظور برروی مکانیزم های اتصال رسی، تشکیل باند فسفاتی و ترکیب هردو ، همچنین اضافه شدن مواد حاوی آلومینا » آلومینای تابولار، آلومینای کلسینه و بوکسیت « تحقیق صورت گرفت . پخت نمونه ها در دماهای ۱۴۳۰ °C و ۱۶۰۰ o C و توسط کوره های تونلی و الکتریکی انجامشد . ضمن انجام آزمایش های آنالیز فازی با اشعه « XRD » X ، استحکام فشاری سرد « CCS » ، دیرگدازی تحت بار « RUL » ، استحکام خمشی « MOR » و شوک حرارتی، تشکیل فازهای مختلف، استحکام، دفرماسیون در دمای بالا و شوک پذیری نمونه ها بررسی گردیدند . با مقایسه و بررسی نتایج حاصل از آزمایشات نشان داده شد که، استفاده همزمان از آلومینای کلسینه، بوکسیت و اسید فسفریک به همراه ماده اصلی بدنه ها » آندالوزیت « ضمن بهبود خواص مکانیکی و ترمومکانیکی، موجب کاهش درجه حرارت پخت شده و علاوه بر صرفه جویی در هزینه مواد اولیه کاهش هزینه پخت را نیز به همراه داشته است، که در نهایت امکان تولید سهل تر و ارزانتر را موجب گردید