سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده نساجی،تهران
مریم شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده نساجی،تهران
محمدرضا منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده نساجی،تهران

چکیده:

از مهمترین معایب الیاف پلی استر تمایل به جذب چرک چربی و روغن ایجاد الکتریسیته ساکن زیاد و در نتیجه جذب گردوغبار مشکل بودن عملیات رنگرزی الیاف هموپلی استر استاندارد اصلاح نشده ضعف راحتی منسوجات و البسه پلی استری ازدیدگاه فیزیولوژی پوشاک به همراه کم بودن قابلیت جذب اب و عرق بدن می باشد. دراین تحقیق سعی شدها ست توسط عمل کردن پلی استر با انزیم لیپاز و سپس انجام گرافت روی آن توسط کوپلیمر پلی وینیل پیرولیدین / پلی اتیلن گلایکول متااکریلات PVP/PEG MA قابلیت جذب رطوبت و جذب رنگ بازیک توسط پلی استر افزایش یابد. عوامل متغیر فرایندانزیمی کردن و گرافت کردن و تاثیر این عوامل بر میزان جذب رطوبت و رنگ پذیری توسط رنگ بازیک مورد بررسی قرارگرفته است. تاثیر عواملی چون غلظت انزیم و زمان انزیم کردن و نسبت مایع به کالا روی انزیمی کردن بررسی شد. نتایج حاصل از عملیات انزیمی نشان میدهد که افزایش غلظت انزیم موجب افزایش رمق کشی رنگ بازیک و همچنین افزایش رطوبت بازیافته در پلی استر می شود. اما این تغییرات در غلظت بالای ۱% کم می شود عملیات انزیمی به علت ایجاد گروههای COOH,OH روی سطح لیف پلی استر موجب هیدروفیل شدن لیف می شود با افزایش زمان انزیم شدن افزایش رمق کشی رنگ بازیک و افزایش جذب رطوبت مشاهده می شود اما این تغییرات در زمان بالای ۳۰ دقیقه کم می شود نسبت L:R تاثیر چندانی روی میزان رمق کشی و افزایش جذب رطوبت ندارد. غلظت انزیم و زمان در تغییرات وزن اثر چندانی ندارد.